Praktické rady

Ako zvoliť kapacitu digestora

Kapacita odťahu odsávača je volená na základe rozmerov kuchyne, dĺžky potrubia, ktoré sa merajú až k výstupnému otvoru, priemeru potrubia a počtu kolien. Prevádzka digestora bude komfortná, ak je daný model schopný uskutočniť 5-10 výmen vzduchu v miestnosti za hodinu na taký rýchlostný stupeň, u ktorého hladina hlučnosti nepresiahne 55 dB (A). Je ale potrebné mať na zreteli možnú stratu výkonu, ktorá bude tým väčšia, čím dlhšie a zložitejšie bude potrubie a čím menší bude jeho priemer.
 

Prečo odporučiť digestor s odťahom

Inštalácia digestora vo verzii odťahovej je doporučovaná, pretože je to bezpochyby najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najmenej hlučné riešenie. Efektívne preto, že odvádza znečistený vzduch von z miestnosti prostredníctvom odťahového potrubia, bezpečné preto, že privádza do miestnosti nový vzduch a ten je dôležitý najmä vtedy, ak budete na varenie používať plynovú varnú dosku. Menej hlučné je toto riešenie preto, že pri prevádzke odsávača v odťahovej verzii nie je zaťažovaná ventilačná jednotka odporom uhlíkových filtrov.
 

Odťahové potrubie

Pri výbere odsávača budete určite hľadať model, ktorý je tichý a výkonný. Digestor je však iba jednou časťou systému, ktorý bude slúžiť na odvedenie nežiaducich pár z Vašej kuchyne. Druhou, rovnako dôležitou časťou, je odťahové potrubie. Výkonné odsávače dokážu nasať viac ako 750 m3 vzduchu za hodinu. Je dobré vedieť, že pri tomto výkone má odvádzaný vzduch v potrubí rýchlosť cca 15 m / s, takže napríklad potrubie s dĺžkou 3 metre musí prekonať za 0,2 sekundy. Je preto potrebné, aby odvádzanému vzduchu bolo kladených do cesty čo najmenej prekážok v podobe ostrých ohybov, prechodiek, potrubia s nerovnými stenami (flexo hadice), nedostatočne priechodných vonkajších mriežok a podobne, inak je potrebné počítať s citeľným úbytkom výkonu a nárastom hlučnosti digestora. Je tiež neprípustné zredukovanie predpísaného prierezu potrubia, tento krok môže znamenať stratu aj viac ako 50% výkonu odsávača a rovnaké navýšenie hlučnosti. Svoje úskalia má potrubie vedené zvisle cez strechu, môže tu vznikať nekontrolovateľný komínový ťah (únik tepla), kondenzácia vodných pár a problém s dodržaním dostatočného prierezu potrubia pri prestupe strešnou krytinou. Za ideálne je považovaný odťah čo najkratšou cestou cez bočnú stenu. Ak nemáte možnosť vyhnúť sa dlhšej alebo členitejšej trase, môžete znížiť stratu výkonu odsávača voľbou väčšieho prierezu potrubia.
 

Orientačná strata výkonu digestora

digestor osadený ventilačnou jednotkou o výkone 650 m3 / hod., ø potrubia 125 mm a ø potrubia 150 mm.

Orientační ztráta výkonu při délce potubí 180 cm.Orientační ztráta výkonu při délce potrubí 280 cm.Orientační ztráta výkonu při délce potrubí 380 cm.
 

Recirkulačná prevádzka

V situácii, keď z rôznych dôvodov nie je možné odvádzať odsávaný vzduch mimo domu, možno väčšinu digestorov používať ako recirkulačné (filtračné). Pre túto prevádzku je potrebné digestor doplniť uhlíkovým (pachovým) filtrom, ktorý pohltí aromatické zložky (vône, pachy). Vyčistený vzduch je potom vháňaný späť do miestnosti.

Pri recirkulačnej prevádzke odsávača nedochádza k úniku tepla, nevýhodou je však to, že uhlíkový filter nie je schopný zbaviť vzduch vodných pár ani niektorých splodín vzniknutých pri spaľovaní plynu a zhruba po 3-6 mesiacoch (podľa intenzity varenia) je potrebné ho vymeniť za nový.
 

Spätná klapka

Ak budete digestor prevádzkovať s vonkajším odťahom (odvod nasatého vzduchu mimo domu), je potrebné na výstupné hrdlo odsávača inštalovať spätnú klapku, ktorá zabraňuje prenikaniu studeného vzduchu v zimných mesiacoch späť do miestnosti. Spätná klapka pri niektorých modeloch digestorov Airforce nie je súčasťou štandardnej výbavy a je nutné ju dokúpiť, avšak u tých modelov digestorov, ktoré sú priamo určené pre vonkajší odťah, je spätná klapka dodávaná ako ich súčasť.
 

Ako správne inštalovať digestor

Aby účinnosť odsávania bola optimálna, odporúča sa inštalácia odsávača vo výške, ktorá neprekročí 75 cm od varnej dosky. Minimálna bezpečná vzdialenosť je 65 cm od varnej dosky, na niektorých modeloch (napr.šikmého digestora) však stačí aj 40-45 cm od pracovnej plochy, táto informácia je vždy uvedená v návode u jednotlivého modelu.

UPOZORNENIE: záruka nezahrňuje prípadné závady spôsobené nerešpektovaním minimálnych bezpečnostných vzdialeností.
 

Elektrické pripojenie

Pre pripojenie k elektrickej sieti sú odsávače pár v našej ponuke opatrené flexošnúrou, ktorá je u väčšiny modelov zakončená vidlicou. Flexošnúra je vyvedená pri hrdle, na ktoré sa napája odťahové potrubie. Zásuvka alebo krabica pre pripojenie digestora môže byť pripravená na vrchnej časti rampy, u komínových digestorov môže byť v priestore, ktorý bude kryť komín.
 

Funkčná skúška

Pred úplným dokončením inštalácie digestora (skôr, ako nasadíte kryty komína) odporúčame preveriť funkcie odsávača a presvedčiť sa, že odťahové potrubie, na ktoré bude digestor pripojený, je v poriadku. Skúšku vykonáte tak, že spustíte digestor bez nasadeného potrubia na cca 1/3 výkonu a za chodu odťahové potrubie napojíte. Po napojení sa nesmie zásadným spôsobom zmeniť beh a hlučnosť odsávača.
 

Ako čistiť digestor a aké prostriedky používať

Nerezové povrchy sa najlepšie udržujú prostriedkami, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca spotrebičov. Ide o čistiaci prostriedok, ktorý zbaví výrobok mastnoty a nečistôt a leštiaci prostriedok, ktorého zložkou sú parafíny, ktoré po vyleštení vytvoria na nerezovom povrchu digestora film, ktorý je odolný proti ohmataniu. Nie sú vhodné prostriedky na čistenie nerezových drezov, vodovodných batérií a pod. Je úplne neprípustné čistiť nerezový povrch odsávača pár prostriedkami, ktoré obsahujú chlór alebo podobné agresívne látky (Savo apod.). Rovnako tak nikdy nesmiete pri čistení použiť prostriedky, ktoré by mohli lesklý povrch poškriabať.

Lakované povrchy udržujte umytím vodou so saponátom. Používajte mäkkú handričku, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.
 

Digestor a krb

Digestor pri svojej činnosti odvádza z kuchyne pomerne veľké množstvo vzduchu. Ak je v rovnakej miestnosti zariadenie s priamym spaľovaním (plynové spotrebiče s vonkajším odťahom, kachle na tuhé palivá, krb) a nie je zabezpečený dostatočný prístup vzduchu zvonku, môže dôjsť v miestnosti k vytvoreniu podtlaku a je reálne nebezpečenstvo, že spaliny, ktoré by mali byť odvádzané komínom, budú nasávané späť do miestnosti. Ak sa nemôžete vyhnúť umiestneniu oboch zariadení v jednej miestnosti, je potrebné zabezpečiť, aby podtlak v týchto priestoroch nepresiahol 0,04 mbar. Jedným z možných riešení je blokácia činnosti odsávača, pokiaľ nie je pootvorené okno.