Podmienky predĺženej záruky

Pretože si vážime váš záujem o digestory Airforce, a pretože vám chceme zabezpečiť bezstarostné užívanie týchto produktov, rozhodli sme sa poskytnúť na všetky digestory značky Airforce nielen štandardnú dvojročnú záruku, ale záruku predlžujeme o ďalšie tri roky bezplatného servisu na všetky funkčné diely výrobkov. Pri nákupe digestorov Airforce teda získate ojedinelú päťročnú záruku na všetok sortiment.

Päťročnú záruku na výrobky značky Airforce získate úplne automaticky, bez toho, aby ste museli podnikať akékoľvek ďalšie kroky alebo poskytovať ďalšie nadštandardné osobné informácie.

Bezchybná funkcia je garantovaná záručným listom, ktorý je súčasťou každého výrobku. Záručný list je platný iba vtedy, ak je na ňom uvedený a predajcom potvrdený dátum predaja. Záručné podmienky sú uvedené na zadnej strane záručného listu. Ak nemáte záručný list, alebo ho nemáte vyplnený, nie je tým nijako dotknuté Vaše právo uplatniť reklamáciu v rámci zákonných ustanovení. V tomto prípade je však potrebné uplatniť reklamáciu u predajcu.

Poskytnutím nadštandardnej päťročnej záruky vás chceme uistiť o prvotriednej kvalite a spoľahlivosti výrobkov značky Airforce. Sme si istí, že najlepšou vizitkou výrobku je spokojný užívateľ, ktorým sa môžete stať aj Vy.