Energetické štítky

Od 1.1.2015 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej komisie, ktoré ukladá všetkým výrobcom digestorov za povinnosť označovať všetky odsávače pár vyrobené po tomto dátume energetickým štítkom, rovnako ako je tomu u práčok, umývačiek či sušičiek bielizne.

Energetické štítkovanie digestorov má pomôcť konečnému spotrebiteľovi orientovať sa vo veľmi širokej, a do tohto času značne neprehľadnej ponuke digestorov.

Všetky digestory budú testované jednotnou a jasnou metodikou, ktorá predíde používaniu rôznych noriem merania výkonu a hlučnosti, a bude mať jasne vypovedajúcu hodnotu o skutočnej účinnosti odsávača pár.

Na základe týchto pevne stanovených pravidiel je možné porovnávať medzi sebou relevantným spôsobom produkty rôznych značiek.

Na štítku nájdete informácie o energetickej triede, ktorú digestor spĺňa a ďalej informácie o celkovej ročnej spotrebe elektrickej energie, hlučnosti, o účinnosti tukových filtrov, odsávania aj osvetlenia.